Политика по качество

Качеството е в основата на нашата компания и е неразделна част от Целта и Ценностите на Нестле. Нашите продукти са предпочитани от милиони хора по света защото удовлетворяват нуждите им за балансиран начин на живот във всеки един момент от живота.

Доверието на нашите потребители се основава на имиджа на компанията за постоянно предоставяне на висококачествени продукти.

Вдъхновени от научните открития на нашия основател Анри Нестле, който е създал първото мляко за кърмачета през 1867г., ние вярваме„ че доверието на консуматорите трябва да бъде поддържано и подобрявано ден след ден.

Всеки продукт на рафта, всяка услуга и всяка обратна връзка от клиент или потребител ни помага да поддържаме това доверие. Името на Нестле върху продукт или услуга е знак за безопасност и пълно съответсвие с българското и европейско законодателство, както и за стриктно спазване на политиките. принципите и стандартите за Качество.

Всеки служител на Нестле участва в постигането на тези високи стандарти чрез прилагане на Нестле Системата за Управление на Качество и Безопасност (Здраве„ Безопасност и Околна среда). Това пълно съответствие с ISO стандарти и Системата за Управление на Качество и Безопасност е проверено и от независими сертификационни органи от трети страни.

За устойчиво създаване на стойност и ефективно изграждане на доверие„ Нестле:

  • Гарантира безопасност на продуктите и пълното им съответствие чрез стриктно спазване на нашите политики, принципи и стандарти при пълна прозрачност.
  • Осигурява предпочитане и постоянство на потребителите„ за да се наслаждават на Нестле продуктите, заедно със семействата си, подкрепяйки това, което ценят и предлагайки продукти и услуги, които винаги отговарят или надхвърлят техните очаквания.
  • Се стреми към Нула Дефекти и Без 3агуби за осигуряване на конкурентно предимство, използвайки нашият подход за непрекъснато усъвършенстване и
  • Въвлича всеки един служител по цялата верига да участва и да се ангажира за добавяне на стойност на всички нива на организацията, за да градим взаимно Нестле Културата за Качеството.

Прочети документа "Политика по качество" (pdf 1Mb)