Нестле в Обществото: Създаване на Споделена Стойност (CSV)

"Ние вярваме, че можем да дадем важен принос към обществото като правим стъпка отвъд корпоративната социална отговорност и посредством нашия основен бизнес създаваме стойност както за нашите акционери, така и за обществото. Ние извеждаме като приоритетни областите на хранене, води и развитие на селското стопанство, за да създадем споделена стойност; това от своя страна изисква дългосрочно мислене...“
Питър Брабек-Летмате, Председател на Борда на Директорите, Нестле

"Създаване на Споделена Стойност се основава на фундаменталната ангажираност към обществото както по отношение на постигане на най-високите стандарти за съответствие със закони, кодекси на поведение и с нашите собствени Нестле Корпоративни Бизнес Принципи, така и по отношение опазване на околната среда за бъдещите поколения."
Пол Булке, Главен изпълнителен директор, Нестле

За да продължим да се развиваме успешно в дългосрочен план, ние трябва да подсигурим, че обществата, които обслужваме и в които оперираме, също така ще просперират. Ние сме решени да гарантираме, че нашето глобално присъствие и функциониране носят ползи както за нашите акционери, таки и за нашите хора, околната среда и обществото като цяло. Ето защо, отвъд съответствието с националните закони, международните стандарти и нашите собствени Нестле Корпоративни Бизнес Принципи, ние оперираме по начини, които спомагат запазването на околната асреда за бъдещите поколения. По този начин, нашите ангажименти към устойчивостта и съответствието изграждат основите, върху които ние изграждаме действията си за Създаване на Споделена Стойност в областите, върху които сме се фокусирали – хранене, води и развитие на селското стопнаство.

За да предадем по най-добрия начин тази реалност, нарекохме нашият доклад за 2012 година „Нестле в Обществото: Създаване на Споделена Стойност и Осъществяване на Обещанията ни“. Докладът ни включва подробен он-лайн документ, който може да бъде свален като PDF (pdf, 5Mb) на английски език, и печатна версия на резюмиран доклад (pdf, 3Mb), който тази година е с фокус на Създаване на Споделена Стойност в областта на храненето. Този резюмиран доклад се споделя със заинтересованите лица заедно с Управленския Доклад на Нестле.

Целта ни е да предоставяме по прозрачен и отворен начин инфромация за темите, за които нашите акционери са загрижени и проявяват интерес, и които попадат във всеки един от трите сегмента в Пирамидата на Създаване на Споделена Стойност. Издаването на доклади от наша страна е в рамките на насоките на Инициативата за Глобални Доклади (GRI)  3.1 и нашата обстойна Оценка на Материалните ресурси. Също така имаме множество специфични за Нестле индикатори, които докладваме от много години. Новото за тази година е, че включихме и подробна таблица с ангажиментите, които да направят по-лесно проследяването на прогреса ни в следващите години.